CORONAVIRUS - DůLEŽITÉ!!

01.03.2020 22:42

1. Pokud jste se vrátili z některé ze zasažených oblastí v Asii nebo Itálii,

nebo jste byli v kontaktu s osobou, která se vrátila z těchto oblastí, ihned mi zavolejte, já vám řeknu, co dělat.

2. Pokud pro vás platí bod 1 a jste nechlazení, máte teplotu, zimnici nebo dušnost,

nechoďte ke mně na středisko, nevycházejte z domu a rovněž mi volejte.

3. Dbejte ve zvýšené míře hygieny; virus se může držet na madlech v dopravních

prostředcích, klikách, madlech košíků v obchodech, proto si hned po příchodu domů pečivě umyjte

ruce, netřete si rukama oči a nesahejte na obličej. Můžete používat na ruce i desinfekční gely.