NOVINKA - Meningokoky!

29.04.2020 11:38

Dne 21.4.2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zařazení očkování proti meningokokům mezi hrazená očkování s předpokládanou účinností od 1.7.2020.

Podmínky hrazení jsou v případě očkování proti meningokoku skupiny B zahájení očkování do ukončeného 6. měsíce věku, v případě očkování proti meningokokům skupin A, C, W, Y provedení očkování ve 2. roce života.

V § 30 odst. 2 zákona se nově doplňuje bod 8, který umožňuje úhradu očkování „proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.