Zpřísnění hygienických opatření v souvisl. s Covidem

04.07.2020 08:28

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/mimoradne_opatreni_khs_msk_2020_10.pdf