Ostatní služby

Nehrazené výkony                                                                                                                                                

--------------------------------------------------------------------------------

Ceník výkonů nehrazenýchh ze zdravotního pojištění

                        Platný od  21. srpna 2006

                       --------------------------------------

 

1. Veškerá potvrzení o zdrav. způsobilosti.................100,-Kč

    (Na zákl. dokumentace - školky,letní tábory, sport, učení.

     Potvrzení o zdrav. stavu pro školu, úlevy apod.  - bez poplatku!)

2. Zdravotní průkaz ......................................................100,-Kč

3. Vyšetření a potvrzení k řidičáku a zbroj.průk..........200,-Kč

4. Zpráva pro komerční pojišťovnu (i bolestné)..........100 - 150,-Kč

5. Zavedení páru náušnic-"klasicky"-jehlou.................200,-Kč

6. Nastřelení náušnic - cena vč. páru dle výběru.........400,-Kč

    lze i jednu za polovic ceny

7. Provedení prevent.prohl.na vlastní žádost...............500,-Kč

8. Aplikace injekce při očkování na žádost pac. ..........100,-Kč